Thông Tin

3M Coi Bảo Vệ Sức Khỏe Khách Hàng Là Ưu Tiên Hàng Đầu

3M Coi Bảo Vệ Sức Khỏe Khách Hàng Là Ưu Tiên Hàng Đầu

Ngày Sức khỏe Thế giới (diễn ra vào 7 tháng 4 hàng năm) được tổ chức trong Tháng Trái đất, và tại 3M, việc cải thiện sức khỏe của hành tinh chúng ta và con người luôn được chú trọng và đi đôi với nhau. Thông qua việc tiếp tục đổi mới và ứng dụng khoa học, 3M đã đạt được những tiến bộ đáng kể về tính bền vững trong các sản phẩm và giải pháp trong ngành Kinh doanh Chăm sóc Sức khỏe của mình.

Từ việc giảm thiểu tác động đến môi trường để việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe trở nên công bằng hơn, 3M hoàn toàn tự hào trong việc cải thiện kết quả của bệnh nhân và thúc đẩy sự tiến bộ trên ba trụ cột bền vững: Khoa học cho Tái tạo, Khoa học cho Khí hậu và Khoa học cho Cộng đồng.

Khoa Học Cho Tái Tạo

Bởi vì bao bì có xu hướng tạo ra sự lãng phí không cần thiết trong quá trình phân phối sản phẩm, 3M có cam kết lâu dài trong việc phát triển giấy và bao bì hiệu quả. Trong năm 2019, 3M đã giảm trọng lượng bao bì hơn 1.300 tấn.

3M Coi Bảo Vệ Sức Khỏe Khách Hàng Là Ưu Tiên Hàng Đầu

Những nỗ lực này được phản ánh trên tất cả các nhóm kinh doanh, bao gồm cả Doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe 3M – nơi nhóm 3M Tegaderm Transparent Film đã tạo ra một giải pháp đóng gói bền vững hơn và tiện lợi hơn cho băng y tế của 3M. Quy trình cải tiến này làm giảm 30% lượng vật liệu cần để đóng gói cho một sản phẩm băng vô trùng.

Khoa Học Cho Khí Hậu

3M được biết đến với các sản phẩm chất kết dính sáng tạo và bao gồm chất kết dính trong chăm sóc sức khỏe. Băng y tế thông thường được tạo ra bằng polyme gốc dung môi. Khi dung môi bay hơi, các polyme cứng lại thành một chất kết dính, và các sản phẩm phụ bị đốt cháy – tạo ra carbon dioxide gây ô nhiễm bầu không khí. Muốn tiếp tục sứ mệnh cải thiện sức khỏe của 3M, Bộ phận Giải pháp Y tế 3M (MSD) đã thực hiện thách thức giảm lượng khí thải liên quan đến việc sử dụng chất kết dính băng y tế.

Kể từ năm 1985, MSD đã nỗ lực nghiên cứu để phát triển các sản phẩm sử dụng chất kết dính nóng chảy không cần dung môi trong quá trình tạo ra chúng. Với chất kết dính nóng chảy, không có sản phẩm sinh học dung môi nào được tạo ra và loại bỏ khí thải dựa trên dung môi một cách hiệu quả. Ngày nay, hầu hết các loại băng và băng y tế 3M được sản xuất mà không sử dụng dung môi, thay vào đó sử dụng chất kết dính nóng chảy hoặc gốc nước.

Khoa Học Cho Cộng Đồng

Theo các nhà nghiên cứu, chỉ 20% kết quả sức khỏe của một cá nhân được cải thiện bởi chăm sóc y tế. Các yếu tố góp phần khác là các yếu tố xã hội quyết định đến sức khỏe (SDoH), bao gồm sự bất ổn về nhà ở, thất nghiệp, mất an ninh lương thực và thiếu phương tiện đi lại.

Tất cả những yếu tố này có thể dẫn đến kết quả sức khỏe kém và chi phí cao hơn – cho cả cá nhân và nhà cung cấp. Và các tổ chức chăm sóc sức khỏe tiếp tục đối mặt với những thách thức từ COVID-19, điều này đã làm gia tăng sự chênh lệch về chăm sóc sức khỏe.

Vào tháng 4 năm 2021, 3M đã giới thiệu một nền tảng công nghệ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và người chi trả ưu tiên các nguồn lực chăm sóc và kênh cho các cá nhân có nguy cơ cao.

3M Coi Bảo Vệ Sức Khỏe Khách Hàng Là Ưu Tiên Hàng Đầu

3M Social Determinants of Health Analytics (Nền tảng tích hợp dữ liệu rủi ro xã hội và lâm sàng để cải thiện sức khỏe dân số) kết hợp dữ liệu sức khỏe lâm sàng, xã hội và dân số để tạo ra bức tranh toàn cảnh về sức khỏe bệnh nhân và bao gồm thông tin về rủi ro xã hội để thúc đẩy thiết kế và quản lý chương trình phối hợp với các tổ chức dựa vào cộng đồng. Phân tích SDoH có thể cải thiện kết quả và đạt được sự công bằng về sức khỏe trong cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *