Thiết Bị Gắn Kính Che Mặt 3M H24M

  • Thương hiệu: 3M
  • Lựa chọn màu: Màu xanh da trời
  • Chất liệu: Nhôm
  • Chiều cao: 22,86 cm
  • Loại sản phẩm: Thiết bị gắn kính che mặt
  • Tiêu chuẩn / Phê duyệt: ANSI Z87.1

Đọc tiếp