Sơn bột tĩnh điện Akzonobel là thương hiệu hàng đầu trên thế giới, chuyên cung cấp sơn bột, dịch vụ tư vấn với màu sắc phong phú trên rất nhiều vật liệu khác nhau